Unieważnienie otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody w 2024 roku

W dniu 8 kwietnia br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

W okresie składania ofert w konkursie – nie wpłynęła żadna oferta.

Załącznik: