W sprawozdaniu należy opisać rezultaty i działania

W styczniu organizacje, realizujące zadania publiczne zlecane przez samorząd, składają sprawozdania z realizacji tych zadań. Część I sprawozdania z realizacji projektu to sprawozdanie merytoryczne. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/w-sprawozdaniu-nalezy-opisac-rezultaty-i-dzialania?nws_poradnik=ed91c5a7-a1a1-40aa-971a-c134cc1bf4e5&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=22.01.2024