W styczniu stosuj nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Jakie są kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku? Przypominamy wszystkim NGO-som, które wynagradzają swoich pracowników i współpracowników, że muszą stosować aktualne stawki..

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/w-styczniu-stosuj-nowe-kwoty-minimalnego-wynagrodzenia-i-stawki-godzinowej?nws_important=8d1b207a-7d8c-46b9-8c0f-a826e16ee5bb&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=04.01.2024