W Wieliczce dwie tablice informacyjne Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW)

15.06.2023 r. w Wieliczce pojawiły się dwie tablice informujące o historii i działalności Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” od 1966 r…, z programem spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! na 2023 r. i  afiszem zapraszającym zainteresowanych na 40 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! , a 17-te z serii: Wsie w Gminie Wieliczka”: Kokotów w dniu 28.06. (środa) o godz.16.00-tej w sali „Magistrat” oraz fotografiami.

Pierwsza tablica znajduje się przy Magistracie od strony Plany, a druga przy Rynku Górnym  przed Starostwem w narożniku ul. Górska i Kopernika. Gablotki wypełniła Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Dziękujemy Burmistrzowi Wieliczki za ufundowanie tablic, a firmie Jacka Goły z Grajowa za ich wykonanie. Zapraszamy do czytania informacji na tablicach i wydarzenia organizowane przez KPW oraz do wstąpienia w szeregi Klubu deklarując  pracę społeczną dla wieliczan.