WARSZTATY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

dniu 22 maja 2017 r., w ramach autorskiego programu „Akademia bycia dorosłym” organizowanego przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie młodzież z powiatu wielickiego wzięła udział w warsztatach z psychologiem na temat radzenia sobie ze stresem. Celem zajęć było dostarczenie  wiedzy i umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i wykorzystania związanej z nim energii. Młodzież w trakcie zajęć miała okazję zwiększyć świadomość swoich mocnych stron jako sposobu pozwalającego radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Dzięki wykorzystaniu metod aktywizujących uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania narzędzi, które umożliwiają obniżenie napięcia emocjonalnego związanego ze stresującymi sytuacjami. Młodzież miała okazję przećwiczyć techniki radzenia sobie ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi czy egzaminami. Przeprowadzone zajęcia przybliżyły młodym ludziom tematykę stresu oraz w praktyczny sposób zaprezentowały jak w życiu codziennym przekuć stres w motywację do działania. Biorący udział w zajęciach wyrazili swoje zadowolenie i podkreślili fakt, iż takie zajęcia powinny odbywać się częściej, gdyż chętnie wzięliby udział w nich jeszcze raz. Projekt „Akademia bycia dorosłym” jest współfinansowany ze środków powiatu wielickiego.

Fot. 1. Młodzież z terenu powiatu wielickiego w trakcie warsztatów

Fot. 2. Uczestnicy tworzą mapę odwagi.

Fot. 3. Biorący udział w zajęciach w trakcie ćwiczeń odstresowujących.

 Tekst i zdjęcia Karolina Chojna