Warsztaty szkoleniowe

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2019 roku w dziedzinach: upowszechniania kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, ochrony i promocji zdrowia –
Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce organizuje warsztaty szkoleniowej w przedmiotowej sprawie.

Szczegóły w załączniku:
warsztaty