Warsztaty „Szkoły dla Rodziców” za nami…

Od stycznia do 1 czerwca młodzi rodzice mogli uczestniczyć w warsztatach „Rodzeństwo bez rywalizacji” realizowanych na podstawie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców -programu profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci oraz podnoszeniu kompetencji rodziców. Zajęcia zarówno jak i pierwsza część „Budowanie relacji dorosły-dziecko” miały miejsce w żłobku Karolek w Nieznanowicach. Rodzice mogli w tym czasie oddać swoje pociechy pod opiekę wykwalifikowanych opiekunek, a czas umilany był smacznym poczęstunkiem.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, opiera swój program na haśle „Wychowywać, to kochać i wymagać”. Dzięki zajęciom rodzice otrzymują narzędzia do budowania dialogu opartego na miłości i szacunku, narzędzia uczące współpracy w rodzinie, rozwiązywania konfliktów, pamiętając na każdym kroku o poszanowaniu każdego członka rodziny. Warsztaty Szkoły dla Rodziców i Wychowawców stworzyły możliwość wymiany doświadczeń osób, które borykają się na co dzień z tymi samymi problemami wychowania młodych ludzi, zawierały zagadnienia teoretyczne wprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę oraz pozwalały zdobytą wiedzę ćwiczyć w przygotowanych do tego scenkach tudzież zadaniach.

„Rodzeństwo bez rywalizacji” czyli już drugi cykl realizowany w żłobku Karolek dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, zebrał duże grono ochotników, a przede wszystkim co nas bardzo cieszy, chęć licznego uczestnictwa w warsztatach zgłosiły małżeństwa, wspierając się nawzajem w wyzwaniach wychowania swych pociech. Cykl 10 spotkań odbywający się co 2 tygodnie miał na celu ukazać rodzicom narzędzia pomagające budować porozumienie pomiędzy dziećmi.

Rodzice na poszczególnych warsztatach uświadamiali sobie mechanizmy powodujące konflikty, a tym samym pogorszenie relacji między rodzeństwem. Pokazane zostało przede wszystkim jakie uczucia kierują dziećmi podczas rywalizacji, co powoduje agresję czy też niechęć między nimi. Zrozumienie oraz zaakceptowanie czasem bardzo trudnych uczuć pojawiających się wśród rodzeństwa, stanowi podstawę do pozytywnych zmian w zachowaniu dzieci. Zazdrość, złość, frustracja to bardzo trudne uczucia, które nie wolno tłumić, ale powinno się ukazywać dzieciom w jaki sposób je okazywać. Warsztaty wskazały drogę w jaki sposób odkrywać potrzeby dzieci i je w mądry sposób zaspakajać mając na uwadze dobro każdego z rodzeństwa, pokazały dlaczego nie powinno się porównywać dzieci, nadawać im role, ograniczając w ten sposób ich osobowość. Co robić w przypadku, gdy dzieci nie chcą się dzielić swoją własnością, terytorium czy rodzicem, czy jakże ważne zagadnienie w życiu każdego rodzica co robić gdy dzieci się biją? I co najważniejsze jak nauczyć dzieci współpracy, wytwarzając między nimi więź, którą będą mogli utrzymać na całe życie. Warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” pozwoliły nie tylko zastanowić się na zachowaniem własnych dzieci, ale pozwoliły także rodzicom przenieść się w czasie, podjąć refleksję nad własnym dzieciństwem, pozwoliły odnaleźć w pamięci te miłe wspomnienia spędzania czasu z rodzeństwem. Pomogły zastanowić się każdemu z uczestników, dlaczego w ich dzieciństwie zdarzały się kłótnie i bójki. Warsztaty miały charakter uniwersalny nie tylko pozwoliły zgłębić relację panujące wśród rodzeństwa ale i dotykały zagadnienia komunikowania się ze wszystkimi ludźmi pomiędzy sobą.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice chciałoby dać kolejną szansę rodzicom, osobom pracującym z dziećmi oraz wszystkim zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat wspierania rozwoju dzieci. Pragnie zorganizować cykl bezpłatnych seminariów w żłobku Karolek w Nieznanowicach. Seminaria będą prowadzone, jak i w przypadku Szkoły dla Rodziców i Wychowawców przez certyfikowanych trenerów a oparte będą na nauce Jespera Juula, duńskiego psychoterapeuty i autora wielu poczytnych dla rodziców książek. Koncepcja wychowania młodego człowieka oparta jest na idei równej godności, integralności i osobistej odpowiedzialności. Zajęcia będą inspiracją w jaki sposób zwiększać więź z dzieckiem, jak szanować potrzeby dzieci czy wspierać ich rozwój ukierunkowując jednocześnie na potrzebę poczucia własnej wartości.

Organizatorzy z racji na liczne zainteresowanie cyklem Szkoły dla Rodziców, zachęcają do zgłaszania swego zainteresowania seminariami pod adresem mailowym: stowarzyszenie@nieznanowice24.pl. lub przez FB Stowarzyszenia. Seminaria planowane są na październik tego roku. Liczba miejsc ograniczona.

Autorem tekstu jest Kinga Świgost – uczestniczka warsztatów „Szkoła dla rodziców”.