Wezwanie do składania ofert – tryb pozakonkursowy

W dniu 11 maja 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego uznał celowość dofinansowania –
z zastosowaniem art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie niżej – wymienionych zadań.

  1. Małopolska nie tylko słowem malowana” – zadanie wnioskowane o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna LEDNICZANIE:
    Kultura w czasach izolacji – żywe obrazy” – zadanie wnioskowane o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA;
  2. Warsztaty ceramiczne” – zadanie wnioskowane o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy JESTEŚMY;
  3. Wiosenno – letnia podróż muzyczna” – zadanie wnioskowane o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Miejski Chór CANTATA Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach;
  4. Folklorem łączymy pokolenia. Edukując młodzież niesiesz radość seniorom” – zadanie wnioskowane o dofinansowanie przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca POGÓRZE WIELICKIE.

    Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowanych do zgłaszania uwag/opinii w terminie 7 dni kalendarzowych  od daty upublicznienia ofert:
    Załączniki: