Wezwanie do składania uwag – tryb pozakonkursowy

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o podjęciu w dniu 23 kwietnia br. decyzji
o celowości dofinansowania w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) niżej przedstawionych ofert:

 1. Towarzystwo Sportowe WIELICZANKA – „Przedszkolaku pokochaj sport”
  – oferta 19a – TS Wieliczanka
 2. MTS IKAR – ”Mikołajkowe spotkania z koszykówką
  – oferta 19a – MTS IKAR
 3. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych DOBRO DZIECKA –
  Ze zdrowiem na TY – oferta 19a -Dobro Dziecka
 4. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa – „Nagrody żeglarskie powiatu Wielickiego
  – oferta 19a – Stow. PR Szarowa

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2018 poz. 450).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert.

 

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Jednocześnie, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o braku celowości  dofinansowania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie następujących zadań:

 1. Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
  „X otwarte szachowe mistrzostwa przedszkolaków Powiatu Wielickiego do lat 7 o puchar Dyrektora MOS”;
 2. Towarzystwo Sportowe WOLNI Kłaj – „Historia i kultura wczoraj i dziś – szlakiem mikołaja Kopernika”;