WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

Przedszkole  Samorządowe w Koźmicach  Wielkich, Szkoła Podstawowa
im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich, Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW), Rada Sołecka Koźmic Wielkich, Stowarzyszenie Miłośników Koźmic, Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) w Koźmicach Wielkich

ZAPRASZAJĄ NA WIECZORNICĘ PATRIOTYCZNĄ  w 99 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (1918 – 2017)

w dniu 11 listopada (sobota) 2017 roku

W programie:

  1. O godz. 14.30 – złożenie kwiatów przed pomnikiem Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ-AK) w Koźmicach Wielkich,
  2. O godz. 15.00 – w budynku Domu Kultury – akademia pt. „Ta co nie zginęła” w wykonaniu uczniów Gimnazjum przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte pod kierunkiem nauczycieli: Janiny Tańculi, Dagmary Rozwadowskiej przy akompaniamencie Jakuba Cherosa.
  3. Prelekcja Jadwigi Dudy – Pro memoria – dr Piotr Kurek (1949-2017) i Jego zasługi dla Koźmic Wielkich.
  4. Śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Adama Grabka i Wojciecha Grochala.

Prowadzenie uroczystości:  Kazimierz Windak, sołtys Koźmic Wielkich
i Jadwiga Duda, była nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”,  „Koźmiczanin Roku 2013”,  członek Stowarzyszenia Miłośników Koźmic.