Wielickie pejzaże z folklorem – spotkanie wiosenne

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” serdecznie zaprasza
wszystkich członków i sympatyków na do XIX – wiecznego folwarku Wiązy w Marszowicach w piątek 13.05.2022 r. na godz. 16.00
Program spotkania:
1. Krótka historia XIX – wiecznego Gdowa i okolic.
2. Folwark Wiązy – 150 – letnie – zabudowania: historia miejsca i ludzi.
3. Sesja zdjęciowa w strojach regionalnych.
*Każdy zainteresowany zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniu w stroju z regionu Krakowiaków Wschodnich lub Zachodnich – kontakt w sprawie strojów z regionu 508 381 505
Spotkanie organizowane w ramach realizacji zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury
pt. „Wielickie pejzaże z folklorem”, współfinansowanego ze środków Powiatu Wielickiego