Wybieramy uproszczoną ewidencję. Decyzję trzeba zgłosić urzędowi skarbowemu do końca stycznia

W styczniu organizacje pozarządowe mają dwa terminy związane z uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów. Jeden dotyczy zgłoszenia rezygnacji z UEPIK (przymusowej lub będącej wyborem), drugi – zgłoszenia do urzędu skarbowego decyzji o prowadzeniu uproszczonej ewidencji w rozpoczętym właśnie roku.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/wybieramy-uproszczona-ewidencje-decyzje-trzeba-zglosic-urzedowi-skarbowemu-do-konca-stycznia?nws_important=cebf49dc-3b1a-4cab-a65c-c6a1d7a087c5&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=18.01.2024