Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 1. Głosowanie w trybie obiegowym

Przepisy antykryzysowe wprowadziły rozwiązania, które pozwalają stowarzyszeniom i fundacjom na podejmowanie uchwał i organizowanie posiedzeń władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, nawet gdy ich statuty tego nie przewidują. Ma im to ułatwić funkcjonowanie w czasie epidemii.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/wykorzystanie-komunikacji-elektronicznej-w-ngo-cz-1-glosowanie-w-trybie-obiegowym