Wykorzystanie komunikacji elektronicznej w NGO. Cz. 2. Posiedzenie online

Kontynuujemy omawianie przepisów antykryzysowych, które wprowadziły rozwiązania pozwalające stowarzyszeniom i fundacjom na podejmowanie uchwał i organizowanie posiedzeń władz z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. W tej części opisujemy zasady organizowania posiedzeń organów “bez wychodzenia z domu” oraz sposób rozwiązania kolizji z art. 15zzzr.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/wykorzystanie-komunikacji-elektronicznej-w-ngo-cz-2-posiedzenie-online