Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie powołania członków, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 1-14 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia  Nr 84/2018 Starosty Wielickiego odbyły się konsultacje społeczne Projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego
w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt ww. uchwały Rady był umieszczony  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Wieliczce, na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE (https://www.powiatwielicki.pl/konsultacje.htm),  w zakładce AKTUALNOŚCI: (https://ngo.powiatwielicki.pl/konsultacje-spoleczne-zasady-powolania-i-dzialania-rdpp/) ,
w Biuletynie Informacji Publicznej:  https://bip.malopolska.pl/spwieliczka,a,1498223,konsultacje-spoleczne-zasady-powolania-i-dzialania-rdpp.html)  oraz przesłany był mailem dwukrotnie do organizacji pozarządowych (24.09.2018 r. i 04.10.2018 r. ) z prośbą o wyrażenie uwag i zgłaszanie opinii.

W trakcie konsultacji społecznych żadne uwagi  nie zostały zgłoszone.