X OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW POWIATU WIELICKIEGO DO LAT 7 O PUCHAR DYREKTORA MOS

Termin: 24.05.2019 r. (piątek), godz. 9.00

 

Miejsce gry:                    Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich

 

System rozgrywek i tempo gry: system szwajcarski z kojarzeniem komputerowym, 6 rund. Tempo gry 10 minut na partię dla zawodnika. Przewidujemy osobne turnieje dziewcząt oraz chłopców.

Sędzia główny: Andrzej Irlik – sędzia klasy międzynarodowej FIDE.

 

Warunki uczestnictwa: w mistrzostwach mogą uczestniczyć dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze zamieszkałe na terenie Powiatu Wielickiego i spoza powiatu.

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy, ze znajomością matowania.

 

Zgłoszenia przyjmuje      Andrzej Irlik do dnia 20.05.2019 roku (poniedziałek):

                                      tel. 509740890 w godz. 2000 – 2130

                                      e-mail: a.irlik.mos@gmail.com

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie nazwiska i imienia dziecka, pełnej daty urodzenia, nazwy przedszkola, szkoły, miejscowości, ewentualnie klubu i kategorii szachowej. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.

Limit miejsc: 100. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Nagrody: za miejsca I – III puchary i medale.

Za dalsze miejsca nagrody i upominki rzeczowe. Dla wszystkich uczestników przewidujemy dyplomy.

Przewiduje się dodatkową klasyfikację dla dziewcząt i chłopców do lat 6.

 

Uwagi:           Potwierdzanie udziału w turnieju w dniu zawodów od godz. 8.15.

      Planowane zakończenie turnieju około godziny 14.00.

Prosimy o zabranie zmiennego obuwia. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

      Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922). Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i Gminy Wieliczka.

Sponsorzy: Powiat Wielicki, Gmina Wieliczka, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, MOS Wieliczka, MKS MOS Wieliczka, CKiT Wieliczka, Firma Transportowa – TRANS-SAB Tomasz Wrześniak, Koźmice Wielkie 662, Firma Handlowa – KAZPOL, Aleksandra Bugaj, Kazimierz Bugaj Spółka Jawna, Jerzy Cholewa.