XVI kwesta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

1 listopada  2021 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbyła się XVI kwesta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków  Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce zorganizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) na podstawie zgody nr 2021/2683/CR wydanej przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. O zgodę wniosek złożyły: Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł, sekretarz Zarządu KPW realizują uchwałę Walnego Zebrania KPW z 26.06.b.r.  Do Komitetu poprzez złożenie deklaracji   zgłosiło się 140 osób. Kwestarze zbierali pieniądze do puszek zaplombowanych przez Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. Ofiarodawcom wręczali „Cegiełki na ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce”. Na dwóch bramach były umieszczone dwie skarbony na datki.  Kwestowali lub brali udział w organizacji kwesty ze  Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Dorota Duda, Jadwiga Duda,  Krzysztof Kasprzyk, Anna Kisiel, Grażyna Kowal, v-ce prezes,  Hanna Kozioł,  Jan Matzke, Marian Sipióra, Natalia Soran-Maluty  Anna Ślęczka, Janina Tańcula, członek Zarządu.  Z Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka kwestowali: Agnieszka Szczepaniak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i Magdalena Golonka, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki i Sportu, radni Rady Miejskiej w Wieliczce: Joanna Kordula, Bogdan Lizak, Piotr Ptak, Elżbieta Sikora oraz  Rafał Ślęczka, sekretarz Powiatu Wielickiego z Martyną Ślęczką, uczennicą LO w Wieliczce i Wiktorem Hankusem, uczniem I LO w Krakowie. Kwestował także niezrzeszeni wieliczanie:  Tomasz Batko, Lech Bialik,  Małgorzata Domagalska, Irena Dyna, prof. Andrzej Gaczoł,   Łukasz Pankiewicz, Justyna Twardosz.  O datki do puszek prosiło 12-tu  uczniów i uczennic Szkoły  Podstawowej nr 3 w Wieliczce:  Hanna Cholewa,  Wiktoria Czyżowska, Zuzanna Fojcik, Tomasz Gałoński,  Martyna Janczyk, Maciej Kogut,  Wiktoria Krzemińska, Anita Rutka, Sabina Rutka, Weronika Sidor, Kornelia Szwed, Piotr Żak z  nauczycielką Marzeną Nawrocką. Dziękujemy Elżbiecie Obal-Dyrek,  dyrektor szkoły, za zachęcenie nauczycielki i uczniów do udziału w kweście. Kwestowało 28  harcerzy i harcerek  Hufca ZHP im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce:  z 10 Drużyny Wędrowniczej „Czar” z druhną Anną Buczek: Nikola Kościółek, Natalia Krawczyk, Miłosz Piątek, Zuzanna Stachura, Bruno Ustrzyński; z 6 Drużyny Harcerskiej „Solna DeHa” z Szymonem Korbusem- drużynowym, Miłoszem Dębowskim- przybocznym,  druhną Michaliną Dębowską: Jagoda Daniel, Daria Gustab, Zofia Język,  Krzysztof Konopka,  Aleksander Surma, Krzysztof Tomczuk; z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Kryształowa Siódemka” z Wieliczki  z druhną Elizą Bilską: Jagoda Andrzejczak, Mateusz Bialik, Zuzanna Cymbalista, Jakub Janas, Stanisław Kaznowski, Gabriela Korbus, Zuzanna Stankowicz, Magdalena Tomczak,  1 Drużyna Harcerska „DRESZCZ” z Węgrzc Wielkich z druhem Łukaszem Kurkowskim:  Mateusz Korzeniowski, Kira Kowalska, Jakub Romanowski. Do kwestowania zachęciła ww. harcmistrz Anna Hałatek – komendantka Hufca ZHP Wieliczka. Kwestarzami było 59 uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU) w Wieliczce pod opieką nauczycieli historii Michała Burmera, Dariusza Tańculi: Martyna Braś, Łukasz Drożdżak, Weronika Milewska, Nikola Nowak, Sebastian Poproch, Jakub Sikora, Natalia Skórnicka, Julia Strojna, Oliwia Śliwa z klasy 1A; Aleksandra Czuper, Justyna Juras, Kinga Kozielska, Julia Pasek, Nikola Schwenk, Natalia Siwek z klasy 1G; Marta Cygan, Natalia Daniel, Dominika Nawojowska, Maria Pajorska z klasy 1 R; Oliwia Fudalińska, Monika Misior, Przemysław Oprych z klasy 2s; Wiktoria Hytroś, Ewa Maziarz z klasy 3 EG; Bruno Hałaburda, Sebastian Hankus, Emilia Włodarczyk z klasy 3 EP; Maksymilian Grzybowski, Michał Hein – koordynator kwesty i fotograf  w godz.8.00-10.00, Dominika Kania, Emilia Kolarczyk, Amelia Krawczyk, Gabriela Kudas, Anna Pajdak, Kamil Pulit, Oliwia Sosin, Dawid Stanach z klasy 3GP; Anna Domoń, Żaneta Guzik, Weronika Nowak, Wiktoria Siwek, Ewelina Świętek, Marta Zielińska z klasy 3 RG; Katarzyna Drąg, Amelia Klich z klasy 3RP; Zuzanna Bugajska, Kornelia Dąbrowska, Izabela Jałocha, Bartosz Kochan, Agnieszka Kotarba, Maja Pacuła, Barbara Talarczyk, Aleksandra Tomana z klasy 3TP; Aleksandra Radwańska, Julia Radwańska z klasy 4A; Angelika Chowaniec, Jakub Janas, Aleksandra Surówka, Joanna Wróblewska z klasy 4T. Podziękowania kierujemy dla Macieja Filiciaka, dyrektora PCKZiU w Wieliczce. Z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Matejki   w Wieliczce  jako kwestarze pracowało 8-miu uczniów pod opieką nauczycielki Melanii Gurgul: Karolina Batko, Mikołaj Dzięgiel,  Izabela Kokoszka, Emilia Kordula, Joanna Orzechowska, Aniela Sikora, Nikola Skalska, Wiktoria Stalmach. Do udziału w kweście zachęciła uczniów także Dorota Czajowska-Kamińska, nauczycielka historii i  Monika Szypuła, dyrektor  szkoły. W biurze Komitetu służbę pełnili: Jadwiga Duda, Alojzja Dudek. Grażyna Kowal z mężem Jackiem troszczyli się   o puszki kwestarskie na bramach i zapewnili  transport własnym samochodem. Jacek Zagajewski umieścił na cmentarzu tablice informacyjne z napisem „RATUJMY ZABYTKI WIELICKIEGO CMENTARZA”. XVI -ty  SKRZCK w Wieliczce zorganizowała autorka niniejszego tekstu: pisząc pisma od KPW  zapraszające do udziału w XVI kweście  Burmistrza  Miasta i Gminy Wieliczka i pracowników UMiG, radnych Rady Miejskiej, Starostę, sekretarza Starostwa Powiatowego w Wieliczce, nauczycieli i uczniów: PCKZiU, LO im. J. Matejki, Sz. P. nr 3, Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”,  przyjmując deklaracje – zgłoszenia do udziału w kweście, przygotowując identyfikatory dla kwestarzy i sporządzając plan pracy kwesty  realizując go 1.11.b.r.  od 8.00 do 17.30.  2.11.b.r. w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce  oczekiwała na  wynik kwesty – zawdzięczamy go Pani Izabeli Borzęckiej i komisji,  dokonała wpłatę kwoty  na konto. Dla 140 wolontariuszy – kwestarzy przygotowuje  dyplomy w dowód wdzięczności za społeczną pracę na rzecz Wieliczki w XVI-tym  SKRZCK. Zbiórkę trzeba rozliczyć w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – rozliczenie zostanie opublikowana na stronie zbiórki publiczne gov.pl.

W wyniku XVI kwesty  zebrano 17.700 złotych 32 grosze, które wpłacono na konto SKRZCK nr:  90 86190006 0010 0200 7852 0004 do Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce

28 i 29.10.b.r uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowicach pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Pasek, nauczycielki i członkini KPW zorganizowali w szkole kwestę. Kwestarzami byli: Maria Kowalska, Jan Oberwan. Oliwia Olszowy. Zebrali do puszek  301 złotych,   które wpłacono na konto SKRZCK w Wieliczce. Na konto Komitetu wieliczanka Anna Zarzycka wpłaciła 200 złotych. Wszystkim ofiarodawcom i kwestarzom – Dziękujemy.  Koszty organizacji kwesty wyniosły: 181 złotych 26 groszy.  Za współpracę i pomoc przy organizacji XVI kwesty dziękuję: Antoniemu Sowie, dyrektorowi Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce,  Tomaszowi Łazarskiemu, prezesowi Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce i jego pracownikom: Izabeli Borzęckiej, Dorocie Dudzie, Jarosławowi Trojnackiemu. Serdecznie dziękujemy!.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes KPW