XVI obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Wieliczce

 Zapraszamy na XVI obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Wieliczce

W 77 rocznicę zbrodni katyńskiej (1940- 2017) i 7 rocznicę katastrofy smoleńskiej w dniu 10.04. br. 

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego w Wieliczce, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie,  Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Policja Państwowa w Wieliczce zapraszają  10 kwietnia br.  (poniedziałek) na obchody 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej i  12 kwietnia br.  (środa) na XVI obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia w Wieliczce.

Program :

10 kwietnia

* o godz. 8,00 kościół pw. św. Klemensa – Msza św. za Ojczyznę, pomordowanych na Wschodzie
w 1940 r., za ofiary katastrofy smoleńskiej w dniu 10.04. 2010 r. Złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy pod Krzyżem Katyńskim, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Janusza Kurtykę na IPN

12 kwietnia

* o godz.10.00 –  w auli Kampusu Wielickiego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. J. Piłsudskiego 105 – akademia. W jej programie: ogłoszenie wyników powiatowego konkursu plastycznego pt. „Zbrodnia katyńska – Pamiętamy!”. Program artystyczny pt. „Ostatni list” w wykonaniu uczniów PCKZiU w Wieliczce przy akompaniamencie zespołu „Charakter” pod kierunkiem Kingi Ślęczek, nauczycielki historii. Prelekcje: Zbigniewa Siekańskiego, syn Romana, nauczyciela i kierownika Szkoły Podstawowej we wsi Bydlin, jeńca Starobielska zamordowanego w 1940 r. w Charkowie, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Polski Południowej w Krakowie; Jana Godłowskiego, wnuka śp. Włodzimierz  zamordowanego w  1940 r.
w Katyniu, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka,  Jadwigi Dudy, prezesa Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Wspomnienia członków wielickich rodzin katyńskich.

*  o godz.12.30 – na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce, przed tablicą upamiętniającą pomordowanych w łagrach Wschodu w l. 1939-1956 i urną z ziemią z Cmentarza Wojennego w Katyniu zostanie odmówiona modlitwa,  zapalone znicze, złożone kwiaty. Straż honorową przy tablicy pełnić będą policjanci z Komendy Policji Państwowej w Wieliczce.

* o godz.13.00 – na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce w kwaterze 28  „Dębów Pamięci” zostanie poświęconych 6 kolejnych dębów dla upamiętnienia oficerów Wojska Polskiego związanych z Wieliczką zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 r. :

–  podpułkownika   Andrzeja Kuczka syna Józefa, ur. 25.11. 1891 r. w Kokotowie k. Wieliczki zamordowanego w Starobielsku.

– porucznika Mieczysława Dziewońskiego syna Jakuba, ur. 3.12 1895 r. w Lednicy Dolnej k. Wieliczki,  zamordowanego w Twerze (Kalininie)

– majora Edwarda Okulskiego syna Jana, ur. 13.07. 1891 r. w Wieliczce,  zamordowanego w Twerze (Kalininie)

– porucznika  Józefa Majerana syna Józefa, ur. 12. 02. 1901 r. w Wieliczce, zamordowanego w Katyniu

– porucznika  Wiktora Bojarskiego syna Marcelego, ur. 9. 09. 1898 r. w Krakowie,  zamordowanego  w Charkowie

– kapitana  Ignacego Szablowskiego syna Tomasza, ur. 7. 08. 1887 r. w Tarnowie,  zamordowanego  w Charkowie.

Rodzinom zamordowanych zostaną wręczone certyfikaty na „Dęby Pamięci”. Przed tablicą upamiętniającą 28 zamordowanych zostaną złożone kwiaty, przy „Dębach Pamięci” zostaną zapalone znicze. Oprawę plastyczną tworzyć będzie wystawa pt. „Policjanci zamordowani w 1940 r.  Twerze pochowani w Miednoje” autorstwa Piotra Lachmana z Policji Państwowej w Wieliczce.
(Opracowała Jadwiga Duda).