XXI OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY

XXI OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY z okazji Świętego Mikołaja

 1. Organizator: Powiat Wielicki, Miasto i Gmina Wieliczka, MKS MOS Wieliczka, MOS Wieliczka           

  1. Cel turnieju: uatrakcyjnienie obchodów Świętego Mikołaja; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych dzieci.
  1. Termin i miejsce:  05 grudnia 2021 r. (niedziela) o godz. 10.00 – potwierdzenie obecności do 9:45 – Kampus Wielicki, Wieliczka ul. Piłsudskiego 105

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430

  1. System rozgrywek: zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:
    A – chłopcy urodzeni w 2006 r. i młodsi
    B – dziewczęta urodzone w 2006 r. i młodsze.

turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry po 15 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

  1. Zgłoszenia: należy przesyłać do dn. 01.12.2021 r. (środa) poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: Pan Andrzej Irlik
    e-mail: irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890.

                                    W zgłoszeniu proszę podać:
                                  – imię i nazwisko zawodnika, kategoria szachowa,
                                 
– klub (szkoła), miejscowość, data urodzenia.

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza, urodzeni w 2006 r. i młodsi. Startowe 15 zł. Opłata startowa będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

plakat: