XXIII OTWARTY POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY z okazji św. MIKOŁAJA

 Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS Wieliczka ul. Marii Konopnickiej 13/5, 32-020 Wieliczka, tel./fax 12 288 19 29                                                  

Wieliczka, dnia 14.11.2023 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 Organizator: Powiat Wielicki, MKS MOS Wieliczka, MOS Wieliczka,  Firma HERZ              

 Cel turnieju: uatrakcyjnienie obchodów Świętego Mikołaja;

upowszechniania kultury fizycznej i sportu; popularyzacja gry w szachy wśród najmłodszych dzieci.

 Termin i miejsce: 26 listopada 2023 r. (niedziela) o godz. 10.00

Sala Konferencyjna Firmy HERZ, ul. Artura Grottgera 58, 32-020 Wieliczka

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430

 System rozgrywek: zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

A – chłopcy urodzeni w 2008 r. i młodsi

B – dziewczęta urodzone w 2008 r. i młodsze.

turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry po 15 minut dla zawodnika, kojarzenie komputerowe.

 Zgłoszenia: należy przesyłać do dn. 22.11.2023 r. (środa) poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: p. Andrzej Irlik

  1. e-mail: a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890.

                                    W zgłoszeniu proszę podać:

                                   – nazwisko i imię zawodnika, kategoria szachowa,

                                   – klub (szkoła), miejscowość, data urodzenia.

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza, urodzeni w 2008 r. i młodsi. Startowe 30 zł. Opłata startowa będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

 Nagrody: dla wszystkich uczestników upominki (czapeczki) od Świętego Mikołaja oraz puchary za miejsca 1-3 i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju.

                                   Ilość uczestników: Limit miejsc: 80 chłopców i dziewcząt. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje: Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.

Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

Dla uczestników turnieju będzie udostępniony parking na terenie firmy HERZ.

 

  1. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

  • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
  • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
  • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

 

ZAPRASZAMY