Z nadzieją na Kresy – bogastwo kultu dziedzictwem Europy

Jedż na Kresy II Rzeczypospolietj z UKS ALFA.

W programie m.in. Troki, Wilno, Kowno, Grodno, Nowogródek.

Zapsisy i kontakt tel: 602-588-483