Zakończenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie tzw. dotacji dla klubów sportowych

17 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

informacja o konsultacjach umieszczona była na portalu organizacji pozarządowych , 
w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt uchwały przesłany został także do organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych z terenu powiatu wielickiego z prośbą o zajęcie stanowiska.

W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi, wniosków i opinii do konsultowanego dokumentu