Zakończenie konsultacji społecznych

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje o zakończeniu w dniu 13 września br. konsultacji  społecznych w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje odbyły się na podstawie Zarządzenia Nr 69/2018 Starosty Wielickiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w oparciu o przepisy uchwały Nr  XXVIII/237/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Projekt wskazanej uchwały został:
– umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE”,
– dwukrotnie przesłany mailem do organizacji społecznych z zaproszeniem do składania uwag i opinii.

Żadne uwagi ani opinie do konsultowanego projektu uchwały nie zostały zgłoszone.