Zebrano 354 zł  29 gr.  na odnowę zabytkowych pomników na cmentarzu w Wieliczce

W dniach 23.10 do 3.11.2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce odbyła się 15 zbiórka funduszy  do skarbon na drugi etap prac konserwatorskich grobu w kwaterze
VII nauczycielki Antoniny Kałużanki zmarłej w 1902 r. Zebrano 354 zł 29 gr.

 Zbiórkę organizowało Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”, które powołało Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 19.09.2020 r.  Komitet tworzyli: Jadwiga Duda, Anna Kisiel, Grażyna Kowal, Jacek Kowal, Hanna Kozioł, Jan Matzke, Maria Nawrot, Wanda Polan, Marian Sipóra, Jacek Zagajewski, członkowie i sympatycy Klubu Przyjaciół Wieliczki. Klub otrzymał zgodę nr 2020/2715/OR Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na przeprowadzenie zbiórki do puszek. Kwestarze ze względu na epidemię koronawirusa nie prowadzili zbiórki do puszek. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za datki. Szczególne podziękowania należą się wyżej wymienionym osobom za pracę społeczną w Komitecie. Dziękujemy Małopolskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Wieliczce a szczególnie Pani Izabeli Borzęckiej za obsługę finansową 15-tej zbiórki.

Zwracamy się z prośbą do wieliczan i gości odwiedzających groby bliskich na wielickim cmentarzu o wpłaty  na drugi etap prac konserwatorskich grobu Antoniny Kałużanki w 2021 r. na  konto Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004  Małopolski Bank Spółdzielczy ul. Kilińskiego 2, 32-020 Wieliczka.OFIARODAWCOM  DZIĘKUJEMY!

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki, 4.11.2020 r.