Zgłosiliśmy do urzędu skarbowego prowadzenie UEPIK. Czy składamy sprawozdanie finansowe?

Organizacje pozarządowe, które wybierają uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPIK), zwolnione są z obowiązku sporządzania i wysyłania do KAS sprawozdania finansowego. Trzeba jednak uważać, ponieważ zwolnienie te dotyczy sprawozdawania się z okresu, w którym już prowadzi się UEPIK, a nie z okresu wcześniejszego,
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zglosilismy-do-urzedu-skarbowego-prowadzenie-uepik-czy-skladamy-sprawozdanie-finansowe?nws_poradnik=e6c6d79f-6158-4782-b19d-7d09d755cf8c&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=20.06.2022