ZJAZD OR PCK

 

ZARZĄD  ODDZIAŁU REJONOWEGO

POLSKIEGO  CZERWONEGO  KRZYŻA  W  WIELICZCE

ma zaszczyt zaprosić

 na doroczny

ZJAZD OR PCK

 • W DNIU 16 MARCA   (środa)  2017 ROKU
 • 1330 – 1500

Aula  w Centrum Kultury i Turystyki Wieliczce

Rynek Górny 6

PROGRAM

                                              Część I,  godz. 1330

             Uroczyste posiedzenie Rejonowej Rady Reprezentantów, Zarządu Rejonowego

              i  Komisji Rewizyjnej Oddziału PCK w Wieliczce

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie honorowych odznaczeń, dyplomów i podziękowań.
 3. Sprawozdanie z  działalności  Zarządu Oddziału  Rejonowego PCK w  2016 roku.
 4. Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej  wraz z  wnioskiem dotyczącym absolutorium   dla Zarządu.
 5. Uchwala  w  sprawie  absolutorium  dla  członków  Zarządu  na  wniosek  Komisji Rewizyjnej.
 1. Dyskusja oraz składanie wniosków dotyczących  programu  działania  w  2017 roku.

                                                            Część II, godz.1400

             Doroczne spotkanie z przedstawicielami klubów Honorowych Dawców Krwi

             z terenu Powiatu Wielickiego.

         Sprawozdania z działalności w 2016 roku:

 1. Klubu HDK przy Kopalni Soli w Wieliczce
 2. Klubu HDK im. Ziemi Niepołomickiej przy Urzędzie Miasta i Gminy  Niepołomice
 3. Młodzieżowego Klubu HDK w Wieliczce
 4. Klubu HDK przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Wieliczce
 5. Informacja o działalności Klubu HDK „Kropelka” z Niepołomic.

                                                              III Zakończenie obrad.

Obecność delegatów obowiązkowa.

Prezes OR PCK w Wieliczce
mgr Henryk Uhryński
RSVP  Zarząd Oddziału  Rejonowego PCK w Wieliczce, ul. Szpunara 8, tel. 12 278 32 42