Zwolnienie lekarskie a podpisanie sprawozdania finansowego przez członka zarządu

Marzec to czas sporządzania CIT-8 i sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych. Obowiązek dopilnowania tych obowiązków, ale też podpisania się pod nimi spoczywa na zarządzie.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/zwolnienie-lekarskie-a-podpisanie-sprawozdania-finansowego-przez-czlonka-zarzadu?nws_poradnik=77456c09-c72d-4c5f-acfa-533e6ba8de25&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=30.03.2020