Tryb pozakonkursowy

Tryb pozakonkursowy  – tzw. Małe granty

Od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory oferty i sprawozdana zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Załączniki: