Bolesław V Wstydliwy w Mediatece

Spotkanie promocyjne wokół książki Karoliny Maciaszek pt.” Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279 Długie panowanie w trudnych czasach”

23 VII 2021 r., godz. 15, Wielicka Mediateka, pl. Mieczysława Skulimowskiego 3, Wieliczka

W rozmowie o księciu Bolesławie Wstydliwym i jego czasach wezmą udział:
dr Karolina Maciaszek, Autorka publikacji
prof. dr hab. Krzysztof Bracha, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Janusz Grabowski, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Książka jest pierwszą w polskiej historiografii pełną biografią księcia Bolesława V Wstydliwego. Sylwetka księcia krakowskiego i sandomierskiego została w niej zaprezentowana na szerokim tle epoki. Rola Bolesława Wstydliwego w dziejach Polski XIII wieku była szczególna, a panowanie bardzo długie i naznaczone wieloma trudnościami. Autorka, Karolina Maciaszek, przedstawiła wszystkie sfery aktywności politycznej i gospodarczej władcy, opierając swoją narrację na gruntownej analizie źródeł historycznych i bogatej literaturze przedmiotu. Niezwykle ciekawie prezentują się aspekty związane z życiem prywatnym księcia, polityką wewnętrzną i zagraniczną, urzędniczym otoczeniem władcy, stosunkami gospodarczymi, wreszcie te dotyczące spuścizny po panowaniu Bolesława V Wstydliwego i walk dynastycznych o spadek po jego rządach.

Tak szerokie spojrzenie, aczkolwiek z dominantą dziejów politycznych, bliskie jest kompletnej panoramie i wpisuje się w nurt biografii Henryka Brodatego Benedykta Zientary czy wcześniejszej klasycznej i modelowej monografii na temat Mieszka Starego Stanisława Smolki z wielką panoramą dziejową w tle.

                                 z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Brachy

W dyskusji podjęte zostaną przede wszystkim tematy związane z rolą Bolesława Wstydliwego jako gospodarza, władcy i fundatora, ze szczególnym uwzględnieniem lokacji, polityki monetarnej i solnej. Nie zabraknie w niej miejsca dla idei odnowienia Królestwa Polskiego w XIII wieku oraz nowej interpretacji legendy o pierścieniu św. Kingi i udziału Bolesława i Kingi w dziele rozwoju górnictwa soli. Zaproszeni goście wyjaśnią, czy Bolesław był rzeczywiście „Wstydliwy” i zaprezentują niezwykle ciekawe otoczenie władcy.

Karolina Maciaszek, Bolesław V Wstydliwy książę krakowski i sandomierski 1226-1279 Długie panowanie w trudnych czasach. ISBN 978-83-7730-403-7, format A5, oprawa twarda, s. 752, wyd. I, Kraków 2021
Patronat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka

Turniej szachowy w Magistracie

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce zapraszają na Turniej Szachowy w ramach „Dni Świętej Kingi”o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”. Turniej odbędzie się
w sobotę, 24 lipca 2021 r. o godz.  10.00 w sali „Magistrat” w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka i spoza gminy. System rozgrywek – szwajcarski na dystansie 5 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Grupa A (zawodniczki i zawodnicy) – rocznik 2008 i starsi – turniej o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”.
Grupa B (dziewczęta i chłopcy) – rocznik 2009 i młodsi (do lat 12)

Kojarzenie komputerowe. Miejsca w turnieju będą ustalone na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równości o miejscach zadecydują kolejno:
– wartościowanie średnie Buchholza, – wartościowanie pełne Buchholza, – liczba zwycięstw, – progres, – uzyskany ranking.   Sędziowie:      Andrzej Irlik – sędzia główny, sędzia klasy międzynarodowej.    

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz prawo dokonania niezbędnych zmian przysługuje sędziemu głównemu turnieju.  Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn a dla pozostałych uczestników zgłoszonych w terminie upominki.
        Zgłoszenia do dnia 22 lipca 2021 r. prosimy przesyłać na adres mailowy a.irlik.mos@gmail.com , można także dokonywać rejestracji za pomocą formularza na stronie www.chessarbiter.com . Przy zgłoszeniu proszę podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, kategorię, ranking, miejscowość lub szkołę, ewentualnie klub szachowy. Łączny limit miejsc w obu grupach 50.

Uwagi:          Potwierdzanie udziału w turnieju w dniu zawodów od godz. 9.45.
Planowane zakończenie turnieju około godziny 13.00. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Za zachowanie zawodników małoletnich odpowiadają ich opiekunowie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922). Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez zawodnika i opiekunów prawnych dziecka. Turniej odbędzie się w obowiązujących warunkach bezpieczeństwa sanitarnego ze względu na COVID-19.

Turniej szachowy w ramach „Dni Świętej Kingi”o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce
zapraszają 
Turniej odbędzie się w sobotę, 24 lipca 2021 r. o godz.  10.00 w sali „Magistrat”
w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.
 W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka i spoza gminy.
 System rozgrywek – szwajcarski na dystansie 5 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Grupa A (zawodniczki i zawodnicy) – rocznik 2008 i starsi – turniej o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”.
Grupa B (dziewczęta i chłopcy) – rocznik 2009 i młodsi (do lat 12)

Kojarzenie komputerowe.

Miejsca w turnieju będą ustalone na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równości o miejscach zadecydują kolejno:
– wartościowanie średnie Buchholza, – wartościowanie pełne Buchholza, – liczba zwycięstw, – progres, – uzyskany ranking.
Sędziowie:      Andrzej Irlik – sędzia główny, sędzia klasy międzynarodowej.    

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz prawo dokonania niezbędnych zmian przysługuje sędziemu głównemu turnieju.
 Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn a dla pozostałych uczestników zgłoszonych w terminie upominki.

 Zgłoszenia do dnia 22 lipca 2021 r. prosimy przesyłać na adres mailowy a.irlik.mos@gmail.com , można także dokonywać rejestracji za pomocą formularza na stronie www.chessarbiter.com . Przy zgłoszeniu proszę podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, kategorię, ranking, miejscowość lub szkołę, ewentualnie klub szachowy. Łączny limit miejsc w obu grupach 50.

Uwagi:          Potwierdzanie udziału w turnieju w dniu zawodów od godz. 9.45. Planowane zakończenie turnieju około godziny 13.00. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Za zachowanie zawodników małoletnich odpowiadają ich opiekunowie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922). Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez zawodnika i opiekunów prawnych dziecka. Turniej odbędzie się w obowiązujących warunkach bezpieczeństwa sanitarnego ze względu na COVID-19.