Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o ogłoszeniu  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.
Zasady i terminy składania ofert, zasady przyznania dotacji oraz inne niezbędne informacje określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do Regulaminu.

Szczegóły w załącznikach:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim”

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  wskutek braku  złożenia ofert w ogłoszonym konkursie Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 25 lutego 2021 roku podjął uchwalę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie ochrony środowiska
i przyrody pn. „Pszczoła w Powiecie Wielickim”.

Treść uchwały w załączniku:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania turystyki

25 lutego 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania turystyki

Zasady i terminy składania ofert, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz zasady przyznawania dotacji i inne niezbędne informacje określone zostały w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego. Szczegóły w załącznikach:

Rozstrzygnięcie konkursu 2021 – dotacje dla klubów sportowych

25 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2021 roku celu publicznego służącego wspieraniu rozwoju szkolenia w sporcie dzieci, młodzieży i dorosłych, wzrost jego długofalowej efektywności i poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Powiecie Wielickim. Szczegóły w załącznikach: