Wszystko o darowiznach dla NGO. Poznaj serwis darowizny.ngo.pl [infografika]

Chcesz dostawać darowizny? Chcesz wspierać finansowo organizacje? Odwiedź nowy serwis darowizny.ngo.pl – zapraszamy do strefy organizacji oraz do strefy darczyńcy.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/wszystko-o-darowiznach-dla-ngo-poznaj-serwis-darowizny-ngo-pl-infografika?nws_job=ce4535aa-d28a-43c2-8df5-fdfb6d018582&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=01.12.2020

Darowizna pieniężna. O czym musi pamiętać Twoja organizacja [infografika]

Darowiznę można przekazać na wybrane działanie statutowe organizacji pozarządowej, np. dokarmianie dzieci, ochronę cietrzewi, pomoc dla szpitali, ratowanie demokracji, budowę pomnika. Celów jest bez liku – po prostu na wszystko to, co dobrego (małego i dużego) robią NGO z całej Polski. Obdarowana organizacja musi zadbać m.in. o właściwe zaksięgowanie darowizn i ich wykazanie w CIT-8.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/darowizna-pieniezna-o-czym-musi-pamietac-twoja-organizacja-infografika?nws_important=d770fa1e-024b-4662-81a7-8703272f2511&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=23.11.2020

Koniec konsultacji społecznych dotyczących przyznawania nagród za wyniki sportowe dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

20 listopada 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Powiatu Wielickiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród Powiatu Wielickiego dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

informacja o konsultacjach umieszczona była na portalu organizacji pozarządowych , 
w BIP i na stronie internetowej Powiatu Wielickiego w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE. Projekt dokumentu wysłano mailem do organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych z terenu powiatu wielickiego z prośbą o zajęcie stanowiska.

W trakcie konsultacji organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwagi, wniosków i opinii do konsultowanego dokumentu