Zarządy na czas epidemii. Wydłużenie kadencji organów organizacji pozarządowych

Jeśli z powodu epidemii organizacja pozarządowa ma kłopot z wybraniem nowego zarządu, komisji rewizyjnej czy innego statutowego organu, którego kadencja upływa, może poczekać. Kadencja dotychczasowego organu będzie trwać do końca epidemii plus dwa miesiące. Kto może skorzystać z przepisów i kiedy naprawdę warto to zrobić?

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zarzady-na-czas-epidemii-wydluzenie-kadencji-organow-organizacji-pozarzadowych?nws_job=07bc0a51-f1a0-47c1-8409-a9d2a201905f&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=09.07.2020

 

Rozstrzygnięcie konkursu projektów 2020 – dotacje dla klubów sportowych

29 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach:

Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie dotyczące „odmrażania” działań różnych podmiotów w czasie epidemii. Zapytaliśmy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, jakie zasady powinny stosować NGO-sy przy najczęstszych i najbardziej standardowych działaniach, jak spotkania czy codzienna aktywność w siedzibie.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/dzialania-ngo-sow-w-czasie-epidemii-wyjasnienia-departamentu-spoleczenstwa-obywatelskiego?nws_job=eae84127-0b1c-482b-b01d-300ef82c196d&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=01.07.2020