Aktualności
 
Fundacje
 
Stowarzyszenia
 
konkurs2016
 
Kluby
 
Konsultacje
 
Bank 1%
 
 
 
Roczny program współpracy z NGO na 2016 rok.

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom na 2014 rok"

Roczny Program Współpracy z NGO na 2015 r.

Wieloletni program współpracy Powiatu Wielickiego na lata 2015-2017.

Roczny Program Współpracy z NGO na 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r. na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wielickiego na 2012 rok".

Roczny Program Współpracy z NGO na 2013 r.

Roczny Program Współpracy z NGO na 2012 r.

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej

Roczny Program Współpracy z NGO na 2011 r.

Uchwała w sprawie przeznaczenia z pominięciem otwartego konkursu ofert niewykorzystanych w otwartym konkursie ofert środków finansowych na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2010 roku w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii.

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r. na terenie Powiatu Wielickiego".

Roczny Program Współpracy z NGO na 2010 r.

Roczny Program Współpracy z NGO na 2009 r.

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 
159 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

SCWO: Organizacja pyta o... zasady odprowadzania składek ZUS od 1 stycznia 2016 r.

Obowiązek zgłoszenia do US osoby odpowiedzialnej za naliczanie podatku

Zmiany w podatkach uderzą w OPP? MARZEC: Działania rządu sprawiają, że Organizacje Pożytku Publicznego po raz kolejny mogą zderzyć się z problemem utraty wpływów z 1%. O ile poprzedni problem – dotyczący programów do PIT – po uporczywej walce udało się pokonać, o tyle obecny może stać się nie do rozwiązania przez organizacje.

SCWO: Organizacja pyta o... to, czy sprzedaż przedmiotów darowizn jest odpłatną działalnością pożytku publicznego?

Jak zorganizować zebranie założycielskie stowarzyszenia? Obejrzyj! [film]

Wystaw się i pokaż się – Targi odpowiedzialnego biznesu już w listopadzie [patronat ngo.pl]

Formularze KRS w PORADNIK.NGO.PL. Czyste i wypełnione! Zobacz nasz zbiór formularzy używanych w komunikacji organizacji pozarządowej z Krajowym Rejestrem Sądowym. Zebrane w jednym miejscu w serwisie poradnik.ngo.pl pomogą przejść przez proces rejestracji organizacji i inne momenty obowiązkowych kontaktów z KRS. Zobacz, jak wypełnić formularz KRS.

 
2016-08-18XVI piknik rekreacyjno-sportowy im. Jana Roberta Zaricznego

W sobotę 13 sierpnia 2016 r. w turnieju młodzików rywalizowały 4 drużyny: LKS Czarnochowice, Gdovia Gdów , Gwiazda Brzegi oraz Gwarek Wieliczka. W meczach każdy z każdym najlepszą drużyną okazała się Gwiazda, która wyprzedziła zespół z Gdowa, brązowe medale powędrowały do drużyny Gwarka, zespół gospodarzy zajął 4 miejsce Wszyscy zawodnicy dostali z rąk prezesa LKS pamiątkowe medale ( odpowiednio złote, srebrne i brązowe) nagrody rzeczowe, ponadto najlepszy strzelec turnieju dostał pamiątkową statuetkę a najlepsza drużyna puchar.

 
2016-08-18Senior w akcji - na wolontariat nigdy nie jest za późno

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

 
2016-08-10Konsultacje społeczne Rocznego Programu współpracy z NGO na 2017 rok

Na podstawie uchwały nr 62/2016 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 3 sierpnia 2016 roku ogłasza się konsultacje społeczne dotyczących przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2017 rok”. Termin zgłaszania uwag 16 sierpnia 2016 r. – 14 września 2016 r.

 
2016-08-10XVI turniej piłkarski im. J.R. Zaricznego o puchar starosty wielickiego

 
2016-08-09Informacja MEN w sprawie konkursu organizowanego przez UNESCO

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest zastosowanie TIK w kształceniu osób o zmniejszonych szansach edukacyjnych tj. osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, osób niepełnosprawnych, członków mniejszości kulturowych, etnicznych i religijnych, kobiet i dziewcząt ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, uchodźców lub wewnętrznych przesiedleńców. O nagrodę mogą ubiegać się osoby indywidualne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, które realizują innowacyjne projekty wykorzystujące ICTs w ww. zakresie.

 
2016-08-05Nabór na członków komisji konkursowej na lata 2017-2020

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w ogłasza nabór na członków komisji konkursowej na lata 2017-2020. Termin zgłaszania kandydatów: 16 sierpień 2016 r. – 15 wrzesień 2016 r.

 
[0][1][2][3][4][5][6]  następne > 
   
 
Starostwo Powiatowe
w Wieliczce
Powered By   Hubert Makowski
 Damian Kamiński
Kontakt   Joanna Boduch
 pozytek@powiatwielicki.pl
 012 284 89 41