MIĘDZYNARODOWY PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIERADZA 2017


9 września 2017 r. odbył się 20. Międzynarodowy Puchar Prezydenta Miasta Sieradza
z udziałem około 200 zawodników reprezentujących blisko 40 ośrodków z Rosji, Czech, Niemiec i Polski. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali Minister RP i Poseł na Sejm Grzegorz Schreibert, Prezydent Sieradza Paweł Osiewała, Wiceprezydent PZK Andrzej Drewniak, Wiceprezydent Miasta Rafał Matysiak, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Antonii Owczarek, Komenda
nt Straży Miejskiej Marek Pacyna, i Dyr. II LO Urszula Świniarska. Zawodnicy walczyli w przepisach KWF i WKF. Sędzią głównym był Shihan Andrzej Drewniak
a sędzią technicznym Shihan Robert Kopciowski z WKKK. Sędzią WKF był Grzegorz Powrożnik. Organizatorem imprezy był Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai kierowany przez shihan Roberta Wajgelta.


Wielicki klub reprezentowały dwie zawodniczki:  Martyna Kubik – po 3 zwycięskich walkach zakończonych przed czasem stanęła na najwyższym stopniu podium oraz Sandra Maśnica która zajęła 4 miejsce w konkurencji kata.

Nowe władze w Klubie Przyjaciół Wieliczki

16.09. b.r. w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Rozpoczęto odśpiewaniem „Roty” Marii Konopnickiej przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot. Gościem zebrania była Joanna Boduch, koordynator współpracy starostwa wielickiego z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2014-2017 przedstawiły: Jadwiga Duda, prezes Zarządu, Anna Kisiel, skarbnik, Jan Matzke, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.  Prezes w swoim wystąpieniu relacjonowała , że w minionym okresie zorganizowano 29 spotkań z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” i opracowano tyleż samo zeszytów serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka”, odbyło się 25 spotkań z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” i z cyklu „Kim jestem?”. Dla uczniów wielickich szkół  w szkołach były organizowane spotkania z cyklu „Mnie Ta Ziemia od innych droższa”, konkursy wiedzy o Kopalni Soli „Wieliczka”,  Powstaniu Krakowskim, Słudze Bożym bracie  Alojzym Kosibie, Ojcu Świętym Janie Pawle II, świętej Kindze, Alfonsie Długoszu, Feliksie Piestraku. W kwietniu organizowano obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia – na wielickim cmentarzu posadzono 6 kolejnych Dębów Pamięci (jest ich 34).  Kontynuował organizowanie kwest 1 listopad na cmentarzu w Wieliczce Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza prowadzony przez Klub – odnowiono 3 kolejne zabytkowe nagrobki. Najważniejszym wydarzeniem minionej kadencji był  Jubileusz 50. lecia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w 2016 r. i uhonorowanie Klubu Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej przez prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Medalem „Pro Memoria” przez  v-ce marszałka Wojciecha Kozaka. Zebrani na wniosek Władysławy Dubiel, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W imieniu zebranych prof. Adam Klich podziękował Jadwidze Dudzie za prowadzenie działalności  Klubu wraz z Zarządem wręczając jej kwiaty i prosząc o dalszą pracę w takim samym składzie  władz Klubu.  Członkowie władz Klubu z lat 2014-2017 wrazili zgodę na dalszą pracę.

Wybrano władze Klubu na lata 2017-2020.

Zarząd KPW tworzą: prezes – Jadwiga Duda, v-ce prezes Grażyna Kowal, skarbnik- Anna Kisiel, sekretarz – Hanna Kozioł, członek – Janina Tańcula.

Komisja Rewizyjna: Władysława Dubiel, Czesław Szeląg, Zofia Spychała.

Sąd Koleżeński:  Jan Matzke, Adam Klich, Anna Ślęczka.

W Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie Klub Przyjaciół Wieliczki reprezentować będą: Jadwiga Duda i Krzysztof Kasprzyk.

Podjęto  m.in. uchwałę o powołaniu XII Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który 1 listopada będzie prowadził kwestę na wielickim cmentarzu na ratowanie zabytkowych nagrobków tej nekropolii.  Dyskutowano nad dalszą działalnością Klubu, formami pracy na rzecz Wieliczki i jej mieszkańców.

Zebranie prowadziła Grażyna Kowal, protokołowała Hanna Kozioł.

Henryk Kozubski, senior Klubu lat 105, zaprosił zebranych na 9 grudnia b.r.
na godz. 14.00 do Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce na otwarcie wystawy jego akwarel i 106 urodziny. Zebranie tradycyjnie zakończono odśpiewaniem Barki.

Następnie  udano się pod Pomnik Niepodległości przy Plantach oddać hołd ofiarom września 1939 r. w związku z 78 rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Wspólnie zaśpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła…”Przed tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wielickiej zapalono znicz, odmówiono: „Wieczne odpoczywanie..” i zaśpiewano pieśń „Rozszumiały się wierzby płaczące…” .                                                                                                Opracowała Jadwiga Duda

 

 

Klub Przyjaciół Wieliczki w Tarnowskich Górach na 60 „Dniach Gwarków” .

 

W dniach 8 do 10 września 2017 r.  delegacja  Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW): Jadwiga Duda, Józef Duda, Zofia Spychała, Marian Sipióra gościła w Tarnowskich Górach na zaproszenie Marka Kandzi, przewodniczącego  zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT) w Tarnowskich Górach.  Zostaliśmy zaproszeni aby z przyjaciółmi cieszyć się z  ich radości: obchodzono 60 „Dni Gwarów”, 60. urodziny Sztolni Czarnego Pstrąga i wpis 9 lipca b.r.  kopalni rud ołowiu,  srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków UNESCO. „Dni Gwarków” są jedną z najważniejszych imprez kulturalnych w regionie Górnego Śląska, które są organizowane od 1957 r.  Nawiązują do przywileju nadanego Tarnowskim Górom w 1599 r., na mocy którego gród gwarków miał prawo do urządzania „zabaw i komedyj” podczas jarmarku w niedzielę po świętym Idzim.

8 września uczestniczyliśmy w sesji poświęconej środowisku literackiemu w latach 1954 – 2017 i postaci Jana Nowaka (1887 – 1959), pierwszego polskiego kronikarza ziemi tarnogórskiej zorganizowanej przez SMZT w ratuszu. Sesję otworzył Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, referat o środowisku literackim  wygłosił Andrzej Kanclerz a o Janie Nowaku – Stanisław Wyciszczak. W sesji uczestniczył m.in. Marek Piestrak z małżonką, wnuk Feliksa Piestraka(1868-1947), inżyniera górniczego, który łączy Wieliczkę i Tarnowskie Góry. F. Piestrak był dyrektorem Szkół Górniczych w Wieliczce (1909-1924)  i Tarnowskich Górach (1924-1933), w Wieliczce także organizatorem Muzeum Salinarnego, autorem licznych publikacji o Wieliczce. Jemu poświęcone zostało w 2007 r. 115 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” (patrz: J. Duda,  zeszyt 60 „Biblioteczki Wielickiej”)  i wówczas nawiązana została współpraca między KPW a SMZT, do KPW wstąpiła wnuczka F. Piestraka – Teresa Kruczek z Krakowa. W 2009 r. z inicjatywy KPW na budynku  Starostwa Powiatowego w Wieliczce (dawnej Szkole Górniczej) odsłonięto tablicę ku Jego pamięci.  Po dyskusji nad referatami prof. Werner Lubos z SMZT zaprosił uczestników sesji na wernisaż wystawy swojego malarstwa pt. „Podziemne inspiracje IV” do swojej Galerii POD – NAD. Wernisażowi towarzyszyła wypowiedź prof. W. Lubosa na temat wystawy, prezentacja albumu pt. „Werner Lubos malarstwo: obrazy, witraże, rysunki” wydanego w 2010 r. z okazji 50 lat pracy twórczej, tarnogórzanina, artysty oraz koncert na fortepianie młodej artystki, śpiewaczki.  Po uroczystości w Galerii z delegacją SMZT udaliśmy się na cmentarz, gdzie na grobie Jana Nowaka złożono kwiaty, zapalono znicze i wspólnie się modlono o spokój jego duszy. Idąc na cmentarz mijaliśmy zabytkowy dom Feliksa Piestraka przy ul. Gliwickiej 24. Po południu uczestniczyliśmy w wydarzeniach, które odbywały się na rynku: koncercie Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, występie Kabaretu Młodych Panów, koncertach:  Natalii Szroeder i Agnieszki Chylińskiej. O godz. 20-tej miało miejsce na estradzie uroczyste otwarcie przez burmistrza A. Czecha – 60 „Dni Gwarków”. Burmistrz przekazał na 3 dni klucz do bram miasta Markowi Kandzi, przewodniczącemu SMZT i licznie zebranym gwarkom w strojach gwarkowskich. Wieczorem poznaliśmy na kolacji gości SMZT: Barry Gamble z Kornwalii z rodziną, eksperta z UNESCO od historycznych obiektów przemysłowych, delegację z Instytutu ds. UNESCO z Warszawy. Po kolacji na spotkaniu w auli Towarzystwa, M. Kandzia,  Zbigniew Pawlak, asystent burmistrza ds. UNESCO i w-ce prezes SMZT i inni dzielili się wspomnieniami związanymi z drogą do wpisu kopalni w Tarnowskich Górach na Listę Zabytków UNESCO. Tu trzeba podkreślić że SMZT powstałe w 1953 r. jest spadkobiercą i kontynuatorem idei oraz projektu grupy ludzi, którzy przed 1939 r. zabiegali o zachowanie substancji kulturowej związanej z górniczą przeszłością Tarnowskich Gór i udostępnienie jej turystyce. Podziemia tarnogórskie staraniem SMZT w 1955 r. zostały wpisane do krajowego rejestru zabytków, w 2004 r. wpisano je na Prezydencką Listę Pomników Historii. Złożony przez SMZT w 2016 r. do UNESCO wniosek o wpis tarnogórskiej kopalni na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego liczył ok. 500 stron tekstu, uzupełnieniem było 200 stron załączników, map, fotografii oraz ponad 300 stron planu zarządzania 28 obiektami, w tym 24 w Tarnowskich Górach, 2 w Zborysławicach i 1 w Bytomiu. 9 lipca b.r. podczas sesji UNESCO w Krakowie kopalnie w Tarnowskich Górach zostały wpisane na listę Zabytków UNESCO.

W sobotę pod kierunkiem M. Kandzi odwiedziliśmy Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. W nadszybiu szybu Anioł zwiedzaliśmy centrum edukacji o tarnogórskim górnictwie kruszcowym, a następnie zjechaliśmy windą na głębokość 40 m. i zwiedzaliśmy podziemia będące pozostałością po dawnym górnictwie kruszców srebronośnych o długości 1740 m., w tym 270 m. pokonywaliśmy łodziami. Szlak przypomina trójkąt i łączy dawne szyby górnicze: „Anioł”, „Żmija”, Szczęść Boże”. Po wjeździe na powierzchnię zwiedzaliśmy skansen maszyn parowych. Dodatkową atrakcja dla nas była przejażdżka małą kolejką mini wąskotorową, której trasa biegła przez skansen. Goszcząc poprzednio w Tarnowskich Górach zwiedzaliśmy XIX wieczną zabytkową sztolnię Czarnego Pstrąga, do której prowadzą szyby Ewa i Sylwester, i którą zwiedza się podróżując łodziami na odcinku 600 m. Sztolnia po dziś dzień odprowadza wody kopalniane na powierzchnię ziemi i przez rzekę Dramę do Odry. Po obiedzie zwiedzaliśmy miasto:  kościół parafialny pw. Piotra i Pawła, kościół ewangelicki, kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, wieżę Gwarków, spacerowaliśmy ul. Krakowską gdzie odbywał się kiermasz sztuki i rzemiosła artystycznego, usadowiły się kramy pełne swojskiego jadła i łakoci. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach artystycznych na rynku, gdzie wystąpiły:  2 Strona Ekranu, Miuosh, Cleo, zespoły taneczne TESS, Anna Wyszkoni. O godz.20-tej na estradzie pojawili się: A. Czech, burmistrz w towarzystwie Pani senator i posła na Sejm RP  ze Śląska. Pan burmistrz nagrodził statuetkami osoby zasłużony na drodze wpisania kopalni w Tarnowskich Górach na Listę UNESCO. Uhonorowani zostali m.in.: Barry Gamble,  Marek Kandzia, Zbigniew Pawlak.

W niedzielę po Mszy św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła przez Grzegorza Rudnickiego z SMZT zostaliśmy zaprowadzeni na ul. Krakowską, przy wylocie której ustawiono estradę dla władz miasta i gości. Stąd obserwowaliśmy Pochód Gwarkowski, który o godz.11.00-tej wyruszył prowadzony przez gwarków. W pochodzie   szedł chłop Rybka z krową, który pierwszy znalazł na tych terenach grudę srebra, na koniach jechali m. in król Jan III Sobieski z husarią i jego żona Marysieńka, który w drodze do Wiednia w 1683 r. by powstrzymać nawałę turecką  –  zatrzymał się  w Tarnowskich Górach, król August II Mocny, cesarz Wilhelm.  W pochodzie szły m.in. grupy rekonstrukcji historycznej w strojach z epoki, żołnierze Jednostki Wojskowej stacjonującej w Tarnowskich Górach, przedszkolaki i młodzież szkolna, pszczelarze, sportowcy, zespoły regionalne i muzyczne. Przemarsz oglądali mieszkańcy i licznie przybyli goście.

Na wieczór zaplanowano m.in. występ Haliny Frąckowiak, braci Cugowskich. Mieszkaliśmy w Domu Wycieczkowym „Gwarek” przy ul. Gliwickiej 2, gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Żegnając się z gwarkami autorka niniejszego tekstu, ambasador Kopalni Soli „Wieliczka” z 2016 r.  wręczyła Prezesowi Markowi  Kandzi upominek od Kopalni Soli „Wieliczka”, która została wpisana na I Listę Zabytków UNESCO przed blisko 40 laty (w 1978 r.)  Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach jest 15-tym polskim zabytkiem na tej liście. Serdecznie dziękujemy SMZT za gościnę i czas nam poświęcony.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes KPW.