Zwolnienie lekarskie a podpisanie sprawozdania finansowego przez członka zarządu

Marzec to czas sporządzania CIT-8 i sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych. Obowiązek dopilnowania tych obowiązków, ale też podpisania się pod nimi spoczywa na zarządzie.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/zwolnienie-lekarskie-a-podpisanie-sprawozdania-finansowego-przez-czlonka-zarzadu?nws_poradnik=77456c09-c72d-4c5f-acfa-533e6ba8de25&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=30.03.2020

CIT-8. Termin przesunięty – to już pewne. Opublikowano rozporządzenie

Większość organizacji pozarządowych będzie mogło poczekać ze złożeniem deklaracji CIT-8 do końca lipca. Właśnie opublikowano rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu. Zobacz szczegóły.:

https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-termin-przesuniety-to-juz-pewne-opublikowano-rozporzadzenie?nws_poradnik=77456c09-c72d-4c5f-acfa-533e6ba8de25&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=30.03.2020

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19b – projekt uchwały Rady Ministrów

Rada Ministrów przygotowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program bezpośrednio odpowiada na zagrożenia dla bytu i funkcjonowania organizacji pozarządowych wynikłe z epidemii COVID-19.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19