Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki 2024 r.

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania turystyki.

Wykaz ofert dofinansowanych i niedofinansowanych zawiera załącznik: