Rozstrzygnięcie konkursu ofert – promocja i ochrona zdrowa 2024 rok

W dniu 16 kwietnia 2024 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o  rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Wykaz ofert dofinansowanych i niedofinansowanych zawiera załącznik: