Nowelizacja ustawy o pożytku weszła w życie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie 25 marca 2017 r. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Granty na innowacje społeczne – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.