Cmentarz wojskowy z I wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce

 

STOWARZYSZENIE „KLUB PRZYJACIÓŁ WIELICZKI”, ZAPRASZA UCZNIÓW POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W WIELICZCE POD OPIEKA MGR JOLANTY ŚMIAŁEK NA  108 SPOTKANIE  Z CYKLU  „MNIE TA ZIEMIA od innych droższa” – „ Cmentarz wojskowy z I wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce”  20.11. 2018 r. (wtorek) 2018 r. o godz. 9.45

Zbiórka przy wejściu na cmentarz od strony parkingu – wycieczkę prowadzi Jadwiga Duda, prezes KPW