EtnoPolska 2021. Trwa nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/334819-etnopolska-2021-nabor-wnioskow.html?nws_funds=35018b1e-e6db-4585-bfab-2ac4f6211438&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=21.01.2021