III Zjazd Krajow Regionalistów

W dniach 8-11.06. b.r. delegacja Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”: Jadwiga Duda, prezes, Grażyna Kowal, v-ce prezes i Zofia Spychała z Komisji Rewizyjnej w reprezentacji (7 osób) Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie uczestniczyła w III Zjeździe Krajowym Regionalistów nad Odrą w Legnicy. Zjazd odbywał się pod hasłem”Wspólne dziedzictwo, wspólna troska, wspólna odpowiedzialność” i miał na celu poznanie dziedzictwa kulturowego regionu dolnośląskiego. 8.06.  zamku piastowskim w Legnicy odbyła się Rada Krajowa Stowarzyszeń Regionalnych, której prezesem jest dr Tadeusz Samborski,członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu, główny organizator zjazdu. W czasie zjazdu pokazano nam: w Legnicy:  zamek piastowski,  w Akademii Rycerskiej wystawę pt. Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy”, w Lubomierzu Muzeum Kargula i Pawlaka, kościół i muzeum przyklasztorne, pałac w Biedrzychowicach, Rybnicę, Muzeum Przesiedlonych i Wypędzonych w Pławnie, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Brzeg Dolny, zagrodę edukacyjną Jodłowy Młyn w Starym Dworze, zamek piastowski w Wołowie, Głębowice. Wsłuchaliśmy wielu referatów o przeszłości i dziedzictwie kulturowym regionu.
Dla nas w zamku w Legnicy wystąpił białoruski zespół Ars Longa z piosenkami Anny German, zespoły KGW w Rybnicy i w Głębowicach. Byliśmy na koncercie w kościele garnizonowym w Jeleniej Górze. Wszędzie byliśmy goszczeni  jadłem, wypiekami przygotowanymi przez panie z Kół Gospodyń Wielskich. Od dr T.Samborskiego otrzymaliśmy dyplomy za udział w Zjeździe. Otrzymaliśmy wiele publikacji o historii i dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska. Organizatorom Zjazdu: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiemu Towarzystwu Regionalnemu, Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli, Radzie Krajowej Ruchu Regionalnych Towarzystw Kultury,