Już można składać oferty w konkursie „Kocham Polskę”

Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Kocham Polskę”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i przedstawiania swoich projektów edukacyjnych, których celem będzie wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/mozna-skladac-oferty-w-konkursie-kocham-polske