Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w 2018 roku w zakresie „Szkolenia zawodników z klubów i stowarzyszeń sportowych województwa małopolskiego do udziału w finałach ogólnopolskich współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego”. Oferty należy składać do 16 lutego.