Konkurs MSiT: Program „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/311310-konkurs-msit-program-sport-dla-wszystkich.html?nws_important=cf6009fc-3ce7-4437-860f-88604f008044&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=12.12.2019