Konsultacje Rocznego programu współpracy z NGO na 2018 r.

Starosta Wielicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2018 rok. Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie