Likwidacja Stowarzyszenia Klub Samochodów Terenowych Żubry Kraków

Podaje się do publicznej wiadomości informację o otwarciu postępowania likwidacyjnego w stosunku do Stowarzyszenia Klub Samochodów Terenowych Żubry Kraków,
nr KRS: 153 874.
Na likwidatora została wyznaczona r.pr. Agnieszka Lisak prowadząca działalność pod nazwą Kancelaria Prawna Lex Consulting Agnieszka Lisak (ul. Siewna 21C/1, 31 – 231 Kraków),
tel. 507-551-994, lisak@lexconsulting.com.pl.

Wszelkie osoby, których interes w wyniku likwidacji mógłby zostać naruszony, informuje się o możliwości zgłoszenia tego faktu likwidatorowi. Wzywa się także wszelkie osoby mające wiedzę, o udzielenie informacji co do majątku posiadanego przez stowarzyszenie oraz jego ewentualnych zobowiązaniach.
Informacji należy udzielić w ciągu 10 dni od daty dokonania publikacji, pod rygorem przyjęcia, że brak jest majątku, niepokrytych zobowiązań, a także przeszkód do wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.