Nabór na członków komisji konkursowych w dziedzinie turystki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska

Starosta Wielicki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania turystyki, promocji i ochrony zdrowia  oraz ochrony środowiska i przyrody pn. Pszczoła w Powiecie Wielickim.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 22 lutego 2023 r.

Szczegóły w załącznikach: