ogłoszenie likwidatora stowarzyszenia

W związku z rozpoczęciem procesu likwidacji Stowarzyszenia Sztuki Japońskiej MURASAKI  wzywa się wszystkich zainteresowanych wierzycieli
do zapoznania się z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia i podjęcia odpowiednich czynności w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia.

ogłoszenie o likwidacji