Czwarta Tarcza. Śledzimy kolejne przepisy antykryzysowe istotne dla NGO

Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nazwaną „Tarczą 4.0”. Jakie rozwiązania ważne dla organizacji pozarządowych zawiera? Na co warto zwrócić uwagę?

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/czwarta-tarcza-sledzimy-kolejne-przepisy-antykryzysowe-istotne-dla-ngo?nws_important=260328c4-54e3-4423-a0ab-aaadf1a6416c&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=29.06.2020

Które NGO-sy nie składają sprawozdań finansowych w 2020 roku

Obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi to obowiązki niemal wszystkich organizacji pozarządowych. Można jednak wydzielić dwie grupy organizacji, których te obowiązki nie dotyczą. Sprawdź, kto w 2020 r. może nie składać sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ktore-ngo-sy-nie-skladaja-sprawozdan-finansowych-w-2020-roku?nws_important=260328c4-54e3-4423-a0ab-aaadf1a6416c&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=29.06.2020

 

 

Konkurs ofert: „Małopolska Gościnna – III edycja”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2020 r. pn. „Małopolska Gościnna – III edycja”.

 

Więcej informacji:

https://fundusze.ngo.pl/323991-konkurs-ofert-malopolska-goscinna-iii-edycja.html?nws_funds=df71f90a-f195-467b-9c21-4ab719c90aab&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=25.06.2020