Poszukujemy tych, którzy dbają o kulturę regionu

Do 4 października można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana. Laureaci – instytucje, osoby lub organizacje kulturalne z Małopolski – za swoją działalność na rzecz promocji regionalnej kultury otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: 10 tys. zł, 6 tys. zł 
i 4 tys.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/poszukujemy-tych-ktorzy-dbaja-o-kulture-regionu