Powołanie komisji konkursowej -w konkursie ofert – upowszechnianie kultury

W dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę w sprawie  powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2021 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Szczegóły w załączniku: