Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19b – projekt uchwały Rady Ministrów

Rada Ministrów przygotowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program bezpośrednio odpowiada na zagrożenia dla bytu i funkcjonowania organizacji pozarządowych wynikłe z epidemii COVID-19.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19