Rozstrzygnięcie I edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie upowszechniania kultury

4 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w dziedzinie upowszechniania kultury.

Wykaz ofert,  na które przyznano dotację i wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji zawierają załączniki: