Rozstrzygnięcie konkursu projektów 2020 – dotacje dla klubów sportowych

29 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu dla realizacji w 2020 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

Szczegóły w załącznikach: